Kern Konsult

Nathalie de Man

Nathalie de Man

Heel precies aanvoelen en verwoorden wat er binnen een organisatie speelt en wat er nodig is: dat kan Nathalie als geen ander. Nathalie is (daad)krachtig, gestructureerd en scherp analytisch. En dat alles met een prettige combinatie van betrokkenheid en professionele afstand.

Warm, treffend en inspirerend

Wil je een scherpe blik én de kracht van het gevoel inzetten voor ontwikkeling van de organisatie en verschil maken voor onze samenleving? Vanuit meer en heldere focus werken? Als management- of projectteam, bijvoorbeeld binnen ambtelijke of maatschappelijke organisaties, of in een onderzoeksorganisatie?

“De ene keer sta ik naast je om mee te kijken en je nog scherper te laten waarnemen. De andere keer sta ik tegenover je en confronteer ik je met een kans die je laat liggen. En in ieder geval sta ik altijd achter je om je te steunen en aan te moedigen. Voor jou als leidinggevende of programma/projectleider. Maar ook voor een organisatie(onderdeel) als geheel.”

Goed waarnemen, luisteren, verder kijken en zien wat er werkelijk nodig is. Op basis daarvan zetten we zaken verder in beweging. “Via beleving komen mensen sneller in beweging. Ik laat zien dat je misschien wel verschillende taken en deelbelangen hebt, maar dat je je uiteindelijk allemaal inzet voor hetzelfde doel. Ik breng verbinding en vertrouwen, omgezet in praktisch handelen, en dat zijn cruciale ingrediënten om je visie te realiseren.” 

Nathalie heeft zich in 2013 aangesloten bij Kern Konsult. Daarvoor vervulde zij jarenlang verschillende (management)functies binnen (inter)nationale organisaties, in het bijzonder binnen de overheid.

Haar combinatie tussen idealisme en realisme is heel mooi. Ze blijft niet in haar idealisme hangen, maar verandert ook echt iets.

Jos van Winkel
Afdelingsmanager - Gemeente Amersfoort

Nathalie weet effectief te anticiperen op lastige momenten, spanningen te benoemen en om te zetten in een dieper begrip voor elkaar. Haar interventies leunen duidelijk op een brede ervaring en kennis van het vak.

Ton Dassen
Afdelingshoofd - Planbureau voor de Leefomgeving