Kern Konsult
Opgavegericht Creëren

Opgavegericht Creëren

Opgavegericht Creëren

Organisatie overstijgend samenwerken aan maatschappelijke opgaven.

Bij opgavegericht creëren werken meerdere organisaties vanuit een gedeelde, urgente opgave een aantal jaren constructief samen in (wisselende) programma’s, projecten en teams.

Onder aanvoering van een opgaveleider worden de gezamenlijke urgente maatschappelijke ambities vertaald naar een aansprekend en succesvol activiteiten programma; vanuit de visie en ambitie ontwikkelen de stakeholders gezamenlijk nieuwe werkwijzen, nieuwe financiering, tactische en operationele doelen, innovaties, pilot-projecten en activiteiten die ze (samen met de stakeholders) ontwikkelen en realiseren.

Er wordt een collectief creatieproces georganiseerd waarbinnen professionals in een dynamische omgeving zinvol en energiek richting geven aan de maatschappelijke opgave. Dat vraagt om het samenbrengen van mensen die ambities, stakeholders, structuur, aansprekende resultaten en wendbaar samen creëren, weten te combineren.

Energiek leiderschap is de basis van het samen vormgeven aan de toekomst vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid waarop stakeholders samen resoneren. Bij samenwerken, of nog beter, samenspel, is het belangrijk dat je weet waarvoor je het doet, de opgave. Energiegevend is het lonkend perspectief, tegelijkertijd is het verdragen van het niet weten en de onvermijdelijke teleurstellingen ook aan de orde. Dat vraagt om vrolijke veerkracht, die je vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid moet voelen en (voor)leven.

Opgavegericht creëren vraagt vrolijke veerkracht, die je vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid moet voelen en (voor)leven.

Hero Prins
Adviseur - Kern Konsult

Ben jij opzoek naar gemeenschappelijk taal voor het werken aan opgaven? Ben je opzoek naar handvatten en tools om aan de slag te gaan? Wil je een vliegende start maken met je opgave? Of opzoek naar begeleiding om slim in het krachtenveld van bijvoorbeeld een (politiek) bestuurlijke context te bewegen? Wij helpen je graag verder.

Waar wij mee kunnen helpen

Wij verzorgen coaching en praktische begeleiding van opgavemanagers en opgaveteams bij het:

  • Inrichten van governance en besluitvorming
  • Strategisch procesmanagement
  • Strategische communicatie en faciliteren van co-creatie
  • Creëren van draagvlak en behendig omgaan met weerstanden
  • Lezen en beïnvloeden van stakeholder dynamiek en krachtenvelden
  • Innovatiemanagement
  • Publiek leiderschap

Trainingen (open inschrijving)

Opgavegericht Creëren Masterclass

In deze 3-daagse masterclass leg je een stevig fundament voor succesvol werken aan maatschappelijke opgaven volgens de laatste inzichten.

Lees meer

Maatwerk en incompany

Als sparringpartner stemmen wij graag af op de behoefte, vraagstukken en uitdagingen die in jullie organisatie spelen, zodat wij een passende oplossing kunnen bieden.

Meer weten?

Meer weten over Opgavegericht creëren? We komen graag met je in contact . Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek en laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.