Kern Konsult

Kern Konsult stelt voor: Hero Prins

15 mei 2023

door: Hero Prins

Kern Konsult stelt voor: Hero Prins

Kern Konsult stelt voor: Hero Prins

Kern Konsult is meer dan een collectief van adviseurs. Wie zijn we eigenlijk? En hoe is het om in ons collectief te werken? In deze reeks vertellen onze adviseurs je over Kern Konsult. Deze keer vertelt Hero over organisatieadvies bij overheden: “Een organisatie in de juiste ontwikkeling krijgen waardoor zij de juiste maatschappelijke impact realiseren, dat geeft me veel voldoening.”

“Ik werk graag met overheden, vanwege de relevante vraagstukken die daar spelen. De context van overheden is niet te vergelijken met die van bedrijven: het politiek-bestuurlijke aspect, werken met belastinggeld en de maatschappelijke betekenis. Die complexiteit spreekt me aan, dat maakt onze begeleiding van organisaties zowel relevant als interessant.”

Na jarenlang ervaring, van manager en directeur, tot trainer en coach, voelde ik dat er een natuurlijke volgende stap was. Als organisatieadviseur bij Kern Konsult kan ik nu bij meerdere organisaties van betekenis zijn. Ik vind het mooi om te merken dat ik mijn werkwijze, tools en ervaring kan inzetten, en ook nog steeds leer van de organisaties die ik adviseer. Mij aansluiten bij Kern Konsult was daarmee ook een persoonlijke stap: ‘worden wie je bent’.”

Gestolde organisaties

“Verandering in organisaties is regelmatig noodzakelijk en blijft altijd een uitdaging. Organisaties die te veel blijven hangen en zich niet meer ontwikkelen, noem ik gestold. Ik hoor vaak bij zulke organisaties: ‘dat is een goed idee, maar…’. Het is dan mijn taak om die ‘maar’ te onderzoeken en beet te pakken, en de benodigde verander-energie vrij te maken. We moeten daarvoor de hoofden én harten van hun mensen weer te raken. Managers en medewerkers moeten ‘snappen’ wat er nodig is en ook ‘voelen’ waarom dat zo is. Aan één van de twee heb je niet genoeg.”

Ondernemend perspectief

“Een bedrijf moet door de commerciële competitie dagelijks blijven werken om hun doelgroep zo goed mogelijk aan te spreken. Die noodzaak is er niet voor overheden. In mijn begeleiding van overheidsorganisaties put ik daarom soms uit ervaringen in het bedrijfsleven. Ik heb vooral veel
bewondering voor de spirit en wendbaarheid van startups. Dat ondernemende en creatieve perspectief, in combinatie met sterk ontwikkeld eigenaarschap voor de context en de behoeftes van klanten, kun je ook bij een overheidsorganisatie oproepen. Dat levert vernieuwende inzichten op, en maakt positieve energie vrij.”

“Ik heb energieke werkvormen om dat perspectief op te roepen. Een goed voorbeeld is een workshop voor teams bij een gemeentes, waarbij ik ’s ochtends alle ambtenaren ontsla. Zij hebben dan een hele dag om als team een eigen startup te ontwikkelen die hun taken overneemt. Het effect is steeds weer opmerkelijk, want je merkt dat het team hierdoor veel klantgerichter en servicegerichter wordt.”

Drie toolboxen

“Uiteindelijk willen organisaties praktisch aan de slag met hun vraagstukken, en dat is precies waar wij als Kern Konsult adviseurs van waarde zijn. Zo’n advies- of veranderproces start je niet zomaar, daar gebruiken we onze beproefde methodes voor. Ik noem er graag drie.”

“Als organisaties duidelijk voor ogen hebben wat het doel is, en met wie ze aan dat doel gaan werken, spreken we van Projectmatig creëren. Is het doel meer voor de lange termijn, complexer, strategischer of valt het niet in een project te vatten? Bijvoorbeeld doordat er verschillende projecten nodig zijn, of externe stakeholders voor langere tijd meedraaien? Dan hebben we het over de tweede methode: Programmatisch creëren. Er is dan een strategisch doel, maar het is complexere en langere weg.”

“Tot slot hebben we nog Opgavegericht creëren. Dit zetten we in als er alleen een ruwe indicatie is van de impact van het proces, en de organisatie sterk afhankelijk is van een dynamische groep externe stakeholders. Een goed voorbeeld voor overheden is de energietransitie: een gemeente kan dat gewoon niet alleen oplossen, en moet dus met andere stakeholders om tafel. Dergelijke vraagstukken vragen om opgavegericht creëren.”

Samenspel

“De projectmatige, programmatische en de opgavegerichte aanpak hebben een vergelijkbaar doel: het aanwakkeren van samenspel. Organisaties moeten hun bedoeling en stakeholders steeds goed centraal stellen. Dat geldt zeker voor de overheid, waar je al snel door de onontkoombare bureaucratie een interne blik krijgt. Maar die externe blik op de buitenwereld is juist essentieel!”

Nieuwsgierig geworden naar Hero Prins, zijn aanpak en zijn tools? Neem contact op met hero.prins@kernkonsult.nl.

We ontmoeten je graag!

Speelt in jouw organisatie een lastig vraagstuk? Of ben je nieuwsgierig naar wie we zijn en wat we doen? Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek en laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Maak een afspraak