Kern Konsult

Waar draait t óm? (2023)

1 juni 2023

door: Rob Coppenhagen

Waar draait t óm? (2023)

Waar draait ’t óm? (2023)

In de afrondende fase van zijn dertigarige loopbaan als organisatieadviseur en met de deur wijd open voor iets nieuws, ontdekt en ontwikkelt Robert Coppenhagen een fascinerend, op meerdere manieren inzetbaar ontwikkelmodel: de Pentacirkel. In dit schetsboek deelt hij zijn inzichten over de verrassende samenhang in de ontwikkeling van organisaties, de vraagstukken van onze tijd en zijn eigen levenspad.

De lezer maakt kennis met Robert’s visie op de vicieuze cirkels waar onze samenleving en veel organisaties in vastzitten. De auteur herkent in deze zich herhalende cirkels de overlevingsstrategieën uit zijn familiegeschiedenis: hoe ze verschillen in tijden van vervolging en overleven, in tijden van strijd en schaarste, maar ook in tijden van leren en overvloed. De auteur maakt zichtbaar hoe de geschiedenis ons leert dat oude patronen zich herhalen, maar ook dat je ze kunt doorbreken en omkeren.

In zijn zoektocht om de lagen van de Pentacirkel te doorgronden, ontstaat dit bijzondere schetsboek. Persoonlijk, oprecht, innemend. De lezer krijgt door middel van verhalen en illustraties gaandeweg een model in handen om de vicieuze cirkels van de samenleving, van de eigen organisatie én van zichzelf te leren herkennen. Hoe je de cirkels doorbreekt, blijkt verbazingwekkend ‘andersom’ dan je zou denken. Tegen het einde van het schetsboek wordt de auteur geconfronteerd met zijn eigen cirkel die om een doorbraak vraagt. Een nieuwe levensfase openbaart zich.

De uitvoeringskloof

Robert Coppenhagen heeft in de ‘keukens’ van talloze commerciële en publieke organisaties kunnen kijken. Het verbinden van de werelden tussen bestuur, beleid, bedrijfsvoering en werkvloer is een van zijn specialiteiten. De groeiende kloof tussen politiek, overheid en burgers en tussen beleid en uitvoering gaat hem aan het hart. Met dit schetsboek en het Pentacirkel-model laat hij zien hoe die ‘uitvoeringskloof’ als een vicieuze cirkel onbedoeld in stand wordt gehouden, maar ook dat deze doorbroken kan worden als bestuur en beleid dienend worden aan de innovatiekracht en het lerend vermogen van de samenleving. Dat betekent dat de voorschrijvende en bureaucratiserende overheid zich omvormt tot een overheid die volgt, voedt en faciliteert, met een focus op uitvoering, werkvloer en burger. Met dit schetsboek hoopt Robert Coppenhagen daar een bijdrage aan te leveren.

Prijs: € 26,50 (incl. verzendkosten)

De geschiedenis leert ons dat oude patronen zich herhalen, maar ook dat je ze kunt doorbreken en omkeren. Hoe je de cirkels doorbreekt, blijkt verbazingwekkend ‘andersom’ dan je zou denken.

Rob Coppenhagen
Auteur - Waar draait 't óm?
Waar draait 't óm? - Rob Coppenhagen (2023)

Bestel nu het boek "Waar draait 't óm?"

We ontmoeten je graag!

Speelt in jouw organisatie een lastig vraagstuk? Of ben je nieuwsgierig naar wie we zijn en wat we doen? Maak nu een afspraak voor een persoonlijk gesprek en laten we onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Maak een afspraak