Kern Konsult
Delft Support

Delft Support

Delft Support en Kern Konsult

Hoe kom je tot Next Level Samenspel?

Als nieuwe, zelfstandige organisatie wilde Delft Support de ambities voor 2020-2022 scherp stellen. Directeur-bestuurder Edith van den Berg: “Het eerste jaar lag de focus erop om de boel op orde te krijgen, nu was het tijd voor een volgende stap, het Next Level. Kern Konsult heeft ons daarbij geholpen en snapte écht waar het om ging.”

“De BV Delft Support is opgericht op 1 januari 2018, met de gemeente Delft als enige aandeelhouder. Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Nadat de gemeente had besloten om er een zelfstandige organisatie te maken, lag de focus er in het eerste jaar vooral op om de boel op orde te krijgen. Pas daarna was er ruimte voor de vragen als ‘hoe gaan we ons nu ook weer op buiten richten?’ en ‘wat is onze ambitie voor de periode 2020-2022?’. Het was tijd voor een volgende stap, het Next Level. We besloten een aantal bedrijven te benaderen om ons hierbij te helpen, waaronder Kern Konsult.

Onderlagen en ondertonen

Het verkennende gesprek met Ernst was meteen heel goed. Wat ik als onderscheidend heb ervaren, is dat hij enorm doorvraagt. Hij neemt niet zomaar met elk antwoord genoegen, maar gaat op zoek naar onderlagen en ondertonen. Hij probeerde direct écht te snappen waar het over ging, en deed dit op geheel eigen wijze. Hij prikkelde in zijn manier van doen. Dat sprak ons aan en we wisten dat hij niet alleen de intake deed, maar ook het project zelf zou gaan leiden.

Ernst is gaan verkennen wat onze dromen en ambities zijn en wist hiervoor draagvlak te creëren binnen ons hele netwerk. Niet alleen bij de opdrachtgever, eigenaar, het bestuur en relevante stakeholders bij de gemeente, maar hij sprak ook met mensen van buiten. We wisten natuurlijk al wat de toegevoegde van Delft Support kan zijn, maar het is goed om die duidelijk in kaart te brengen en ons vervolgens nog beter te kunnen focussen. De aanpak was prettig. Ernst schreef alles op en legde dit aan verschillende groepen voor om erop te reageren. Telkens kort en bondig, niet in de vorm van uitgebreide rapporten. Zo blijf je gefocust. Uiteindelijk hebben we alle afspraken gevisualiseerd in een praatplaat. Dat bleek heel goed te werken, want het visualiseren van het verhaal helpt enorm om mensen te enthousiasmeren. De praatplaat is een soort samenvatting van het hele traject tot nu toe. Maar ik zie het niet als een terugblik. Het is eerder dat je inzichtelijk maakt wat is opgeleverd en een startsein voor een volgende fase.”

“Het eerste jaar lag de focus erop om de boel op orde te krijgen, nu was het tijd voor een volgende stap, het Next Level. Kern Konsult heeft ons daarbij geholpen en snapte écht waar het om ging.”

Edith van den Berg
Directeur / Bestuurder - Delft Support

Next Level samenspel

We begonnen het hele traject naar de Next Level met die stip op de horizon: de vraag ‘waar willen we naartoe?’. Rond de zomer hebben we deel één afgerond. De visie voor 2020-2022 ligt er en er is draagvlak voor bij alle stakeholders. Gaandeweg zijn er nog twee dingen uit voortgekomen waar we nu verder mee gaan. De gemeentedirecteur en ik zijn nu opdrachtgever voor een gezamenlijk project waarin we het samenspel willen optimaliseren én leuker willen maken. Wij hebben daarbij tien uitgangspunten opgesteld over de manier waarop we met elkaar willen samenwerken. Er moet bijvoorbeeld ruimte zijn voor experiment, succes en mislukking, en het is belangrijk om oog te hebben voor het belang van de ander. Mocht het onverhoopt toch een keer gaan schuren, dan heb je altijd iets om op terug te vallen. We hebben immers gezamenlijk geformuleerd hoe we met elkaar om willen gaan. De komende maanden pakken we door met deze fase twee: we gaan de samenwerking met de gemeente verder inkleuren aan de hand van al bestaande projecten.

Daarnaast gaan wij als Delft Support kijken wat het Next Level voor onze organisatie betekent. Want als je ambitieus bent en duidelijke doelen stelt, dan heeft dit ook gevolgen. We zijn nu aan de slag met de doorontwikkeling van onze eigen organisatie. Ernst speelt ook hierin weer een rol. Want als je eenmaal zo’n traject aangaat en er is vertrouwen, dan is het logisch om met elkaar verder te gaan.”

Meer weten?

Meer weten over hoe je tot next level samenspel komt? Neem contact op met Ernst Evelo. We komen graag met je in contact.