Kern Konsult

Gert van Santen

Gert van Santen

Gert werkt graag aan opdrachten waarbij hij mensen en organisaties in beweging kan brengen. Mensen stimuleren om zelf initiatief te nemen, in mogelijkheden te denken, te ondernemen. Zelf spreekt Gert ook wel van “vrije ruimte creëren waarin nieuwe ideeën vorm kunnen krijgen”. Meedenken en adviseren over mens- en organisatievraagstukken die om creatieve oplossingen vragen raken de essentie van zijn vak.

Creatief, resultaatgericht en inspirerend
Wil je iets wat vast zit los maken? Behoefte aan vooruitgang? Voor jezelf, jouw team of de hele organisatie?

Gert leerde Kern Konsult als opdrachtgever vanuit zijn management rol bij de Rabobank. Het grensvlak waar Kern Konsult opereerde, tussen zingeving en resultaatgerichtheid, sprak hem aan. Ondertussen is Gert al meer dan 30 jaar als organisatieadviseur betrokken bij Kern Konsult

Gert kan mensen als geen ander inspireren vanuit een verhaal. Beweging, vernieuwing, resultaat en helderheid brengen. Hij is spiegelend en confronterend met de relatie in ogenschouw. Luistert kritisch en oordeelloos en komt snel tot de kern. Hij is een vrijdenker, ziet altijd mogelijkheden en wil mensen op hun eigen spoor zetten.

Dat wat hij doet moet relevant zijn, voor hemzelf, de samenleving en de wereld. Collega’s zeggen over Gert: “hij is het spirituele geweten van Kern Konsult, is inspirerend en brengt nieuwe gedachten, inzichten”.